Aibot X6

Bezpilotní letoun UAV využívající novou technologii bezpečného, plně automatizovaného mapování a sběru dat.

Více informací

3D laser skenování, vizualizace

Efektivní sběr dat pomocí laserového skeneru, ze kterého je možné vytvořit přesný 3D model.

Více informací

Projektování v BIM

Nová technologie pro tvorbu, sdílení dokumentace a informací o budově, tzv. informační model budovy.

Více informací

GEFOS inženýring, s.r.o. je ryze českou firmou pod vedením jednatele a společníka v jedné osobě. Kolektiv 18 zaměstnanců realizuje služby komplexně zaměřené na činnosti projektové a inženýrské, které, mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem. Portfolio nabízených služeb vhodně doplňují činnosti technického dozoru investora (stavby) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Společnost klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, osobní přístup k zákazníkovi a k zaměstnancům. Profesní a kvalifikační růst svých zaměstnanců společně s kvalitním public relation jsou tak jedním z dlouhodobých firemních cílů.

Aktivity společnosti

  • Partner Celostátních sportovních her pro sluchově postižené v Č. Budějovicích ve dnech 22. - 25. června 2016
  • Partner ENO-GASTRONOMICKÉ PŘEHLÍDKY v Prachaticích ve dnech 10. - 11. září 2016
  • Kolektivní člen občanského sdružení ODBORNÉ RADY PRO BIM (dále jen CzBIM)
  • Člen Jihočeské hospodářské komory
  • Na půdě firemního prostředí probíhají stáže studentů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě Smlouvy o spolupráci. Management firmy aktivně spolupracuje se studenty i při tvorbě bakalářských a diplomových prací, oponentury a formou externích přednášek se snaží studentům zprostředkovat informace z podnikatelského prostředí. Uvedenými aktivitami si společnost monitoruje a v ideálních případech i vychovává budoucí zájemce o pracovní pozice.

Aktuality

15. 3. 2017Změna společníka
26. 1. 2016Realizujeme první projekt v Revitu (BIM)
26. 1. 2016Hledáme kolegu na pracovní pozici "projektový manažer" se specializací "projekce dopravních staveb"

Vybrané reference

Více o projektu

Mandatář věcných břemen E.ON

Více o projektu

Státní oblastní archiv Třeboň

Více o projektu

Seniorský dům a Alzheimer centrum ARNIKA

Více o projektu

Půdní vestavba ul. Oldřichova

Zobrazit všechny reference >

Spolupracujeme