Aibot X6

Bezpilotní letoun UAV využívající novou technologii bezpečného, plně automatizovaného mapování a sběru dat.

Více informací

3D laser skenování, vizualizace

Efektivní sběr dat pomocí laserového skeneru, ze kterého je možné vytvořit přesný 3D model.

Více informací

Projektování v BIM

Nová technologie pro tvorbu, sdílení dokumentace a informací o budově, tzv. informační model budovy.

Více informací

GEFOS inženýring, s.r.o. je ryze českou firmou pod vedením jednatele a společníka v jedné osobě. Kolektiv 18 zaměstnanců realizuje služby komplexně zaměřené na činnosti projektové a inženýrské, které, mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem. Portfolio nabízených služeb vhodně doplňují činnosti technického dozoru investora (stavby) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Společnost klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, osobní přístup k zákazníkovi a k zaměstnancům. Profesní a kvalifikační růst svých zaměstnanců společně s kvalitním public relation jsou tak jedním z dlouhodobých firemních cílů.

Z charakteru poskytovaných služeb je patrné, že ve společnosti GEFOS inženýring, mimo jiné, dochází ke zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů, tzn. Správců osobních údajů. Naše společnost nemá přímou povinnost jmenovat tzv. „Pověřence pro ochranu osobních údajů („GDPR“). Mezi obchodní partnery ovšem patří společnosti, kteří tuto povinnost již mají.

Vážení, tímto Vás informujeme, že jsme jmenovali osobu zodpovědnou za problematiku GDPR. Při zpracování osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), účinného od 25. května 2018, jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Tzv. Prohlášení o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Ke stažení v horní liště naší webové prezentace.

Dále Vás touto cestou informujeme, že konkrétní obchodní případy individuálně řešíme samostatnou Dohodou či Smlouvou, upravující konkrétní práva a povinnosti při zpracování osobních a citlivých dat.

Aktivity společnosti

  • Partner Celostátních sportovních her pro sluchově postižené v Č. Budějovicích ve dnech 22. - 25. června 2016
  • Partner ENO-GASTRONOMICKÉ PŘEHLÍDKY v Prachaticích ve dnech 10. - 11. září 2016
  • Kolektivní člen občanského sdružení ODBORNÉ RADY PRO BIM (dále jen CzBIM)
  • Člen Jihočeské hospodářské komory
  • Na půdě firemního prostředí probíhají stáže studentů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě Smlouvy o spolupráci. Management firmy aktivně spolupracuje se studenty i při tvorbě bakalářských a diplomových prací, oponentury a formou externích přednášek se snaží studentům zprostředkovat informace z podnikatelského prostředí. Uvedenými aktivitami si společnost monitoruje a v ideálních případech i vychovává budoucí zájemce o pracovní pozice.

Aktuality

6/2018certifikace systému kvality dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016
6/2018Společnost stanovila Politiku kvality
3/2017Změna společníka
1/2016Hledáme kolegu na pracovní pozici "projektový manažer" se specializací "projekce dopravních staveb"

Vybrané reference

Více o projektu

Mandatář věcných břemen E.ON

Více o projektu

Státní oblastní archiv Třeboň

Více o projektu

Seniorský dům a Alzheimer centrum ARNIKA

Více o projektu

Půdní vestavba ul. Oldřichova

Zobrazit všechny reference >

Spolupracujeme